MB-Rent-PT s.r.o.

Ten nejlepší způsob jak  si "podmanit čtyři kola"

Nájemní podmínky jsou stanoveny písemnou smlouvou , která je pro většinu našich klientů individuelní zhledem ke kategorii vozidel, která jou pronajímána. Obecná pravidla jsou uvedena níže jako odpovědi na nejčastější dotazy ohledně pronájmu. V případ specifických dotazů nás neváhejte kontaktovat budeme se samozřejmě snažit  co nejdříve odpovědět k Vaší plné spokojenosti.

*******************************************************************************************************************************************************************

Časté dotazy :

 • Jak jsou vozidla pojištěna?

 Samozřejmě povinné a havarijní pojištění s možností rozšíření dle požadavku klienta (skla ,zavazadla,lokality ,další sedadla apod.)

 • Rezervace vozu:

Na základě telefonické dohody  a poskytnutých podkladů k pronájmu připravujeme smlouvu a protokol. Předání vozu je dle individuální dohody.

 • Jak lze rezervovat auto?

Samozřejmě nejlépe telefonicky , kdy máte možniost ověřit, že Vámni požadovaný vůz bude v požadovaném termínu dostupný. Je nutné mít připraveny všechny doklady k pronájmu , které nám po dohodě zašlete k vystavení smlouvy .

 • Je možno si rezervovat vůz , a tentýž den jej vyzvednout?

 Této variantě se samozřejmě nebráníme, nicméně u našich vozů je většinou předpoklad, že klient pronájem plánuje. Pokud dojde k mimořádné situaci, kdy je nutná  takováto varianta,řešíme ji operativně po dohodě s klientem.

 • V jakém předdstihu je nutno rezervovat přistavení vozu na místo určení?

 Tuto službu řešíme pro klienty individuelně, nebráníme se přistavení vozu do různých klienty požadovaných lokalit (letiště Praha, Brno apod.) Nicméně je to věc indiviuelní dohody s odpovídajícím časovým předstihem, abychom byli schopni zajistit odpovídající kvalitu služby.

 • Je možno uvést do smlouvy více než jednoho řidiče?

 Podmínky provozování zapůjčeného vozidla řeší vždy smlouva , která může postihovat i variantu s více osobami pro řízení vozidla. Řešime vždy individuelně pro každý vůz v návaznosti na pojištění a další podmínky .

 • Jak a kdy obdržíme potvrzení o rezervaci?

 V nejkratším možném termínu, tak abychom byli schopni garantovat kvalitu služby. V závislosti na momentálním stavu požadovaného vozidla.

 • Jak lze změnit existující rezervaci?

 Telefonicky , nejlépe vždy s údaji uvedenými ve smlouvě, tak abychom byli schopni promptně reagovat na požadavky.

 • Mohu bezplatně zrušit již uhrazenou rezervaci?

 Z již uhrazené rezervace vozu budou odečteny náklady na stornování rezervovaného vozidla.

 • Požadujete platbu před zapůjčením nebo při vrácení vozu?

Většina našich pronájmů je dlouhodobá a platba je řešena v rámci smlouvy k dohodnutému termínu na účet .

 • Jak je možno zaplatit půjčení vozu?

Nejlépe převodem na účet společnosti, možno je samožejmě hotově při převzetí vozidla 

 • Mají vaše vozy automatickou převodovku?

Volba výbavy vozidla u dlohodobého pronájmu je zcela v režii klienta a pokud tomu nic nebrání umožníme variantu vybavení dle podmínek výrobců,tak jak je mají v rámci programu prodeje.


***Zápůjčka vozu: ***

 • Co budu potřebovat k uzavření smlouvy o zápůjčce?

Osobní doklady - občanský průkaz, řidičský průkaz, případně cestovní pas, v případě uzavírání smlouvy na firmu pak doklady společnosti - firemní údaje a kontakty 

 • Bude mi vůz předán s plnou nádrží?

Vůz předáváme vždy po kontrole  všech náplní a dotankování paliva.

 • Lze s vozidlem překročit hranice jiné země?

Samozřejmě ano, předpokladem je ovšem informovat  o těchto skutečnostech nás jako vlastníky vozidla a to hlavně z důvodu kontroly správnosti pojištění a platnosti pojistky pro danou plánovanou lokalitu. 

 • Jak postupovat v případě nehody či krádeže vozidla?

Jak v České republice , tak v zahraničí v každé případě kontaktovat polici a nechat vyhotovit protokol se všemi náležitostmi . Neprodleně kontaktovat majitele o vzniklé události. Zajistit odpovídající dokumentaci pro případnou likvodaci škodní události.

 • Mohu vůz vrátit dřív, než je uvedeno ve smlouvě?


***Dlouhodobý pronájem:***

 • Je nabídka dlouhodobého pronájmu (DP) určena i pro soukromé osoby?

Samozřejmě ano. Je to pouze záležitostí úpravy smlouvy a jejich podmínek.

 • Vztahuje se nabídka DP i na modely vozů , které nejsou uvedeny na stránkách ?

Vzhledem k široké nabídce modelů vozů jednotlivých výrobců není ani možné aktualizovat stránky tak, aby byly obsaženy všechny stávající dostupné modely , které můžeme pro klienty zajistit k pronájmu. Proto je vhodné nás v případě specifických požadavků kontaktovat  a projednat možnost pronájmu daného modelu. Pokud bude v našich možnostech (z hlediska dostupnosti u výrobců) rádi požadovaný vůz zajistíme.

 • Lze si zvolit jiný kilometrový limit nebo dobu pronájmu?

Ano, limit i dobu pronájmu lze upravovat , případně dohodnout vyjímky pro určitá období podle aktuální potřeby . Řešíme vždy dodplněním ke smlouvě .

 • Kde si mohu vůz převzít? A kde jej odevzdám?

Jak převzetí, tak odevzdání vozu je věcí individuelní dohody mezi námi a zákazníkem.

Mohou vůz na dlouhodobý pronájem užívat i jiné osoby než samotný nájemce?

 • Mohu jet s vozidlem do zahraničí ?
 • Co když dojde k pojistné události ?
 • Jsou součástí DP také asistenční služby a náhradní vozidlo?

Je řešeno individuálně pro každý jednotlivý vůz  a výslovně uvedeno ve smlouvě.

 • Co když překročím stanovený kilometrový limit?

Řešíme u každého klienta individuelně, v případě dlouhodobého nárůstu je samozřejmě vhodné upravit podmínky dodatkem smlouvy.

Pokud máte další dotazy, na které jste v často kladených dotazech nenalezli odpověď, zeptejte se. Kontakty na nás najdete zde.